Talent

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist wil de talenten van de leerlingen in de brede zin van het woord maximaal helpen ontwikkelen en daarbij rekening houden met verschillen voor wat betreft belangstelling, manier van leren, niveau of tempo.

Hoe doen we dat concreet?

Wij bieden realistisch en uitdagend onderwijs met betekenis voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ook valt er veel te kiezen en organiseren wij mogelijkheden om te leren binnen én buiten de school.

Allereerst is er een grote variatie aan instroommogelijkheden, namelijk theoretische leerweg, basis en kader). Al naar gelang je instroomniveau wordt samen met je basisschool gekeken naar de brugklas die het meest recht doet aan jou. Wij werken met een brugperiode die maximaal twee jaar duurt. Hierdoor krijg je voldoende tijd om erachter te komen wat de beste plek voor je is en als je niveau eerder duidelijk is, kun je eerder doorstromen.

Profiellessen

In de profiellessen expressie en sport krijg je de mogelijkheid je interesse en talenten op expressief of sportief gebied te ontwikkelen. Daarnaast leer je in deze profiellessen je sociaal te gedragen en samen te werken met je medeleerlingen. Daarvan profiteren alle leerlingen binnen onze scholengroep.

Op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist kun je onderwijs volgen op Vmbo en Mavo niveau. Daarnaast is er een LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (lwoo).

Onderwijsland is, zoals bekend, voortdurend in beweging en zo hoort het eigenlijk ook. Te grote rust betekent stilstand en vaak ook achteruitgang. Met elkaar zijn wij op weg naar: betekenisvol leren, naar vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs.

In de bovenbouw vinden we de ontwikkelingen bijvoorbeeld terug in de werkplekkensimulatie van de sectoren Zorg en Welzijn, Handel en Administratie, Techniek breed en het meer competentie gerichte onderwijs in de sector Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Werkvormen en materiaal om de lessen voor leerlingen uitdagend te houden. Naast vakgebonden lessen leer je op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist in vakoverstijgende projecten kennis en vaardigheden toe te passen. Recht doen aan talent.

Daarnaast stimuleren wij zelfstandig werken en samenwerkend leren. We doen dit in de onderbouw en in de bovenbouw, zowel binnen de vaksecties als vakoverstijgend.

Expressie- en Sportprofiel

In deze groepen krijgen de leerlingen extra uren expressie of sport. De sportleerlingen gaan regelmatig de deur uit voor speciale activiteiten en de expressieleerlingen krijgen verschillende workshops op het gebied van beeldende vorming/drama/muziek. Voor de bekostiging van de activiteiten en de ‘specialisten’ die worden ingeschakeld vragen wij voor de eerste twee leerjaren een extra bijdrage van € 175 per jaar.