Schoolgegevens

Openbaar VMBO en MAVO Zeist is onderdeel van de NUOVO Scholengroep

Bezoekadres
Blikkenburgerlaan 2A, 3703 CV Zeist

Postadres
Postbus 16, 3700 AA Zeist

030-6914544
info@ovmz.nl
www.osgs.nl

BRIN 17 BI