OSGS Nieuwsbriefpagina

Onderwijsconferentie

Begin maart zal er weer een onderwijsconferentie zijn tussen het vmbo en MBO Utrecht. Het thema zal zijn “op weg naar volwassenheid”. Via vele workshops worden medewerkers uit het vmbo en het mbo geschoold, bijgepraat en worden en contacten gelegd op verschillende thema’s. Vorig jaar was het een zeer geslaagde conferentie die dit jaar verder wordt uitgebreid met meerdere scholen. De verwachting is dat circa 300 medewerkers zich zullen aanmelden voor deze conferentie. Houd de datum in de gaten.

Entreeopleiding

Ook dit jaar biedt het OVZ een entreeopleiding aan voor leerlingen uit het vierde leerjaar. Entree staat voor mbo niveau 1 niveau en is voornamelijk voor leerlingen die uitvallen op het reguliere programma basisberoeps of die nog niet toe zijn aan de stap naar het mbo. Er is een mogelijkheid om halverwege het schooljaar de overstap te maken naar entree. De leerlingen volgen het programma van de entree opleiding van MBO Amersfoort waar we een samenwerkingsovereenkomst hebben. Met het aanbieden van de Entree voorkomen wij vroeg>jdige schoolverlaters en de leerlingen verlaten de school toch met een diploma en kunnen drempelloos overstappen naar niveau 2 van het mbo.

Interne rebound

Sinds dit jaar heeft het OVZ een eigen interne reboundvoorziening. Leerlingen die even niet het reguliere programma kunnen volgen kunnen een plek krijgen in de rebound. Ook leerlingen die even extra begeleiding nodig hebben of sturing kunnen via een gericht begeleidingsplan groei doormaken om weer terug te kunnen keren naar de reguliere klas. De aanmelding voor rebound verloopt via het interne zorgteam. Op termijn is het mogelijk dat zorgcoördinatoren van de overige Schoonoord scholen leerlingen aanmelden.

Pilot aansluiting PO-VO

Als OVZ participeren wij in een pilot tussen het PO en het VO om te komen tot een betere aansluiting op didactisch niveau en determinatie niveau. Hoe kan het PO werken aan doelen zodat de overgang beter verloopt en hoe kan het VO beter aangeven wat er verwacht wordt van leerlingen maar zo ook beter aangeven wat het mogelijke niveau van de leerlingen is. Hiermee hopen we afstroom in de leerjaren 2 en 3 te voorkomen en dubbelingen in het onderwijskundig programma.

R.C. (Raymond) Schuurman

directeur
OPENBAAR VMBO EN MAVO ZEIST