Opstapklas

Te vertrouwen op je eigen kunnen, je eigen leerstijl te ontwikkelen en actief en zelfstandig de stof te verwerken… En de leerachterstanden dus inhaalt.

Een klas met een bijzonder karakter

De Opstapklas is een klas bedoeld voor leerlingen die het basisonderwijs dienen te verlaten maar eigenlijk nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs.
Bijvoorbeeld door:

  • Laat gediagnosticeerde dyslexie en/of dyscalculie.
  • Achterstand door ziekte of b.v. een jaartje in het buitenland.
  • Verstoorde ontwikkeling door b.v. faalangst, gemis aan sociale vaardigheden e.d.
  • Het feit dat ze nog ‘te jong’ zijn.

Na één jaar kunnen de leerlingen de stap maken naar de eerste klas van VMBO/MAVO of HAVO/VWO.

In de opstapklas is gekozen voor een klein, zelfstandig en verantwoordelijk klassenteam, waarvan de mentor de spil is. De docenten geven meerdere vakken en er is extra ondersteuning door Orthopedagogen en Remedial Teacher.

Lesprogramma

Hoe ziet het lesprogramma eruit?
Op de lessentabel staan naast de ‘normale’ vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, informatiekunde, verzorging en gymnastiek een aantal uren per week OP uren. In deze OP uren komen vaardigheden zoals spelling en grammatica, hoofdrekenen en cijferen, studievaardigheden en informatieverwerking aan bod.

Aanmelden
Om de opstapleerling goed te begeleiden bestaat de klas bestaat uit minimaal 14, maximaal 18 leerlingen. Aanmelden gebeurt door de basisschool. De basisschool zorgt ervoor dat de benodigde formulieren bij ons terecht komen. Hierop volgt een intakegesprek.

Contact

Neem contact op met onze opstapklascoördinator Mw. B. Blanken
bblanken@ovmz.nl