Er is post

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen 2017-2018

Formulieren

Buitenwoon verlof

Buitengewoon verlof (religieuze dagen)

Documenten

Toelatings en verwijderingsbeleid OSG Schoonoord 2012 def

Leerlingenstatuut OSG Schoonoord 2016-2017 (Het leerlingenstatuur zal dit jaar worden herzien)

Magister 6.0 – handleiding

Examenreglement (presentatie PTA-avond):
Klas 3
Klas 4

De overstap van vmbo naar mbo:
Presentatie PTA-avond klas 3
Presentatie PTA-avond klas 4