Dialoog

Wij hechten op school veel waarde aan een goede relatie met de ouders/verzorgers van onze leerlingen. Omdat het voor schoolsucces van leerlingen van belang is dat ouders en school goed samenwerken.

Allereerst is er het regelmatige contact dat ouders met de mentor en teamleiders onderbouw, bovenbouw en mavo  hebben. Hiervoor organiseren wij de zogenaamde 10-minutengesprekken. De ontwikkeling en schoolvorderingen van het kind staan dan centraal.

Daarnaast zijn er regelmatig voorlichtingsavonden in jaarlaag verband, waarin de school informatie verstrekt over wat in een bepaald jaar aan de orde is. Ieder jaar zijn er ouders die zich actief voor de school inzetten: bijvoorbeeld door hun diensten aan te bieden bij de organisatie van diverse evenementen en excursies.

Tenslotte nemen ouders op Openbaar VMBO en MAVO Zeist deel aan de medezeggenschapsraad en ouderraad om samen met de schoolleiding en het bestuur het beleid van de school te ontwikkelen of uit te voeren.