logo van de school

de School

Zeist_vmbo_header_home_vervolg_v4

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist wil haar leerlingen ruimte en uitdaging bieden om hun talenten optimaal te ontwikkelen en daarbij uitstekende prestaties te leveren.

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist wil leerlingen stimuleren mondige burgers te worden die in staat zijn zelfstandig een oordeel te vormen en verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun medemensen te nemen.

De openbare signatuur is voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist geen leeg begrip. Hierdoor onderscheiden wij ons van andere scholen in de regio.

Missie

Wij zijn: “Een open school, waar iedereen welkom is, ongeacht achtergrond, afkomst, godsdienst of geaardheid”. Dat is een veel gebruikte omschrijving voor het openbare karakter van een school. Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist geeft daar op de volgende manier concreet invulling aan:

Open voor leerlingen

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist hanteert geen wachtlijsten of loting om het aantal leerlingen te reguleren. Wie voor het Openbaar VMBO en MAVO Zeist kiest en toelaatbaar is tot de onderwijssoort, wordt in principe toegelaten. Niet de organisatie van de school maar de leerling staat centraal. Slechts in zwaarwegende uitzonderingsgevallen wordt van dit principe afgeweken.

Toelatings- en verwijderingsbeleid (PDF).

Verdraagzaamheid en tolerantie

Het Openbaar VMBO en MAVO Zeist spant zich in voor een verdraagzame samenleving. Wij beginnen daarmee op school door verschillen tussen mensen te accepteren en te waarderen. Iedereen mag op het Openbaar VMBO en MAVO Zeist zichzelf zijn maar wij staan niet toe dat er gepest of gediscrimineerd wordt. Tegen pesten en discriminatie wordt streng en pedagogisch verantwoord opgetreden.

De school uit, de wereld in!

Open staan voor de wereld om ons heen, interesse voor diverse achtergronden, zienswijzen en levensbeschouwingen- dat uitgangspunt zit in ons onderwijs verweven. Het verklaart bijvoorbeeld waarom wij veel waarde hechten aan buitenschools leren door middel van activiteiten en excursies als aanvulling op het lesprogramma.

Open voor dialoog

Wij vinden het van belang dat school en ouders wat betreft de identiteit van de school op een lijn zitten Daarom organiseren wij ieder jaar zogenaamde dialoogsessies over de vraag: wat voor een school willen wij met elkaar vormen?

Zeist_vmbo_team

Team

Schoolleiding

Directeur

Dhr. J.J. de Wit

Plv. directeur

Dhr. drs. R.J. de Man

Schoolbestuur

Algemeen directeur / bestuurder

Mw. drs. A.M. Juli

Coördinatoren

Jaarlaagcoördinatoren

Dhr. J. Gibbs (onderbouw)
j.gibbs@osgs.nl

Dhr. M. el Khalki (onderbouw)

Dhr. E. de Vogt (leerjaar 3)

Dhr. R. Ausma (leerjaar 4)

Expressiecoördinator

Dhr. M. Heeneman

Sportcoördinator

Dhr. A. Stoffels

Topsportcoördinator

Dhr. B. van de Weerd

Opstapcoördinator

Mw. B. Blanken

Medewerkers leerlingbegeleiding

Decaan

Dhr. J.H. Korthals Altes

Leerlingbegeleiding onderbouw

Mw. P.M.M. Willems

Mw. F. Hagenbeek

Leerlingbegeleiding bovenbouw

Dhr. G. van Aarnhem

Dhr. D. Jagdewsing

Voorzitter ZAT

Mw. drs. E.J. Wijburg, MSc

Voorzitter iZAT

Mw. S. Thiel

Orthopedagogen

Mw. S. Verlegh, MSc

Mw. drs. E.J. Wijburg, MSc

Remedial teachers

Mw. W. Oppelaar

Mw. K.M. Peerdeman

Onderwijs assisterende dienst

Onderwijsassistent onderbouw

Dhr. J. Koopman

Assistent leerlingbegeleider bovenbouw

Dhr. G. Koopman

Technisch Onderwijs Assistent

Dhr. J. Rosendal

Onderwijsassistent Sport,
Dienstverlening & Veiligheid

Mw. M. Leijssenaar

Onderwijsassistent Handel & Administratie

O.van Keulen-van Bosman

Onderwijsassistent Zorg & Welzijn

Mw. A. Geijtenbeek

Mediatheek

Mediathecaris

Mw. P.H. van der Bruggen

Medewerker mediatheek

Mw. M.J. Hekman

Roosterzaken

Dhr. L.P.G. Gijsel

Mw. Y.J.M. Gerritsma

Beleid en financiën

Bestuurssecretaris

Dhr. P. van de Ven

Controller/Manager bedrijfsvoering

Dhr. A. Langendam

Bestuurssecretaresse

Mw. I. Verhaar

Administratie

Leerlingenadministratie

Mw. N.H.A. Vosmeer

Mw. R.E. Castermans

Mw. T. de Ligt
t.deligt@osgs.nl

Applicatiebeheerder Magister

Mw. J. Schuitemaker
j.schuitemaker@osgs.nl

Financiële administratie

Mw. H. Brak

Mw. A. van Lambalgen

Directie secretaresse

mw. S.A. Koudijs

Systeembeheer

Hoofd ICT

Dhr. H. Boddeke

Systeembeheerder

Dhr. H.B. Hoogendam

Facilitaire dienst

Hoofd facilitaire zaken

Dhr. J.D.A.M. Hehenkamp

Receptie

Mw. M. van der Maat

Mw. A. Schuerman

Conciërges

Dhr. N. Achalhi

Dhr. T. Clement

Dhr. H. van Herpen

Dhr. R. Prinsze

 

Dhr. J. Robinson

Dhr. M.D. Veldhuizen

Dhr. E.M.A. Wennekes

Onderhoud

Dhr. L. Schreuders

Onderhoud en mediabewerking

Dhr. J. Hurkens

Medewerkster kantinebeheer

Mw. A. Schuerman

AAG

Dhr. G.P. van Aarnhem

ALF

Dhr. F.J. van Alst

AUR

Dhr. R. Ausma

AZF

Dhr. E. Azzarouali

BAH

Mevr. H.C.M.E. Baldinger

BEC

Dhr. H.O.J. Becx

BED

Dhr. D. van Beusichem

BLB

Mw. B. Blanken

BLW

Dhr. W.P.J.M. Blankwater

BRM

Mevr. M. Brouwer

DUL

Dhr. L.A.C. Durgaram

GEC

Mevr. C.D.P. van Geffen

GIJ

Dhr. J. Gibbs

HAF

Mevr. F.E. Hagenbeek

HAT

Dhr. A.M. van Haarst

HEC

Dhr. M. Heeneman

HEM

Mevr. M. van Hemert

HEP

Dhr. P. Heijne

HOA

Mevr. A. Hoogmoed

HUA

Mevr. A. Huiskamp

JAD

Dhr. D. Jagdewsing

JOB

Mevr. B. Jobse

KHM

Dhr. M. el Khalki

KOJ

Dhr. J.H.A.P. Korthals Altes

KRJ

Mevr. J. Kramer

LAH

Dhr. H. Lamers

LEE

Mevr. A.L. van Leeuwen

LIO

Mevr. A.P. Lioe-Anjie

LOJ

Dhr. J. Louissen

RAC

Mevr. J.C. Rakké

RID

Mevr. D.K.J. Rink

RUH

Dhr. J.H.A. de Ruiter

SCJ

Dhr. E.J. Schroëder

SCP

Dhr. P.C. Schuckink Kool

SEC

Dhr. C. Sewradj

STA

Dhr. A.J. Stoffels

STH

Dhr. H. Steinhart

STN

Dhr. N. van Strijdhoven

TIA

Mevr. A. Tijhuis

THS

Mevr. S. Thiel

UIL

Mevr. L. Uijtewaal

VEJ

Dhr. J.A. Veltman

VEL

Mevr. C.A.J. Verbeek

VES

Mevr. S. van Velthoven

VEW

Dhr. W.M. in ‘t Veld

VOE

Dhr. E.J.H. de Vogt

VRH

Dhr. H. de Vries

VRR

Mevr. R. Vrijland

VRS

Mevr. S. Vroegop

WEB

Dhr. A. van de Weerd

WIM

Mevr. M.S.E. Wilson

WIP

Mevr. P.M.M. Willems

ZOM

Mevr. M.M.P. van Zon