Cambridge English

FAQ

  • Moet ik huiswerk maken voor de lessen Cambridge English (CAE)?

Nee, in principe geven we geen huiswerk. Er worden ook geen tussentijdse toetsen gedaan voor CAE. Wel kan het zijn als je een aantal lessen gemist hebt, dat de docent wat werk meegeeft om te grote achterstanden te voorkomen. Ook kan de docent informatie naar je mailen om extra mee te oefenen.

 

  • Wanneer vinden de lessen CAE plaats?

De lessen starten na de herfstvakantie in klas 3 en lopen door tot maart van klas 4. Die maand wordt het CAE examen afgenomen, voor het reguliere VMBO examen dus. De lesgroepen zijn klasoverstijgend dus zullen altijd aan het begin of het einde van de dag plaatsvinden. Er wordt 1 les per week gegeven. Deze les staat dus compleet los van de reguliere lessen Engels en kunnen ook door een andere docent gegeven worden dan de reguliere lessen Engels. Het streven is wel om de lessen in klas 3 door te laten lopen in klas 4 onder leiding van dezelfde docent.

 

  • Wat is het verschil tussen CAE B1 en B2?

Het B1 examen bestaat uit Reading, Writing, Listening en Speaking. Het B2 examen toetst ook nog Use of English. Voor meer informatie over de inhoud van de examens verwijzen we naar:

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/preliminary/ (B1)

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/ (B2)

De niveaus zijn gekoppeld aan Europese richtlijnen (ERK) die voor inwoners van heel Europa (inmiddels de hele wereld) gelijk zijn. Voor mee informatie verwijzen we hiervoor naar: http://www.erk.nl/docent/niveaubeschrijvingen/

 

  • Wat is het verschil tussen CAE en het reguliere VMBO examen?

De lessen CAE zijn meer gericht op de praktijk, waarbij Engels als voertaal voorop staat. De reguliere lessen hebben ook veel theoretische inhoud. Het examen BB is samengesteld op A2 niveau, met uitzondering van schrijfvaardigheid (A1). Het examen KB is samengesteld op A2 niveau en het examen TL is samengesteld op B1 voor leesvaardigheid, A2/B1 voor luister- en schrijfvaardigheid en A2 voor gespreksvaardigheid. Zowel het CAE B1 als het B2 examen bieden op elk VMBO niveau dus een meerwaarde. Ook biedt het certificaat voor veel vervolgopleidingen iets extra’s.

 

  • Wat zijn de kosten als uw kind/pupil CAE volgt op het OVZ?

De kosten voor de lessen en het lesmateriaal neemt het OVZ voor haar rekening. De kosten voor het examen bedragen ca. €260. Deze kosten worden bij de ouders/verzorgers in rekening gebracht. De helft wordt bij aanvang van de lessen (klas 3) gefactureerd, de andere helft bij aanvang van klas 4.

 

 

Meer informatie over CAE vindt u hier:

https://www.cambridgeenglish.org/nl/learning-english/information-for-parents/