Agenda

Expressiedag 2

Extern

Voorjaarsvakantie

t/m 3 maart

Start rekentoets

t/m 15 maart

Start cpe beeldende vakken

t/m 20 mei

Einde periode 2, klas 1, 2 en 3

Cijfers periode 2, klas 1, 2 en 3 in Magister

12:00 uur

Ouderavond klas 1, 2 en 3

Vanaf 15:30 uur

Ouderavond klas 1, 2 en 3

Vanaf 15:30 uur

Herkansing periode 3, klas 4

Start toetsweek periode 3, klas 4

Testmiddag sport en expressie 1 (onder voorbehoud)

Van 14:30 – 17:00 uur

Herkansing klas 3 VMBO

Van 08:30 – 09:20 uur

Einde periode 3, klas 4

Start CSPE Bovenbouw

t/m 12 april

 

Start examentraining KB

t/m 8 mei

Start examentraining MAVO

t/m 8 mei

Start stageweken MAVO 3

Cijfers periode 3, klas 4 in Magister

Akkoordverklaringen tekenen klas 4 (onder voorbehoud)

Start CSPE KB

 

t/m 18 april

Start examentraining BB

Einde stageweken MAVO 3

Schoolreis klas 1 en 2

 

Meivakantie

t/m 5 mei

Begin Ramadan

t/m 4 juni

Oefenexamen BB (Verplicht!)

Examentraining KB

Oefenexamen KB (Verplicht!)

Start Facet examen

 

t/m 10 mei

Oefenexamen MAVO (Verplicht!)

Start centraal examen MAVO

t/m 21 mei

Laatste examendag MAVO

Sportkamp

t/m 24 mei

Expressiekamp

t/m 24 mei

Start rekentoets

t/m 7 juni

Testmiddag sport en expressie 2 (onder voorbehoud)

Van 14:30 – 17:00

Hemelvaartsdag

Suikerfeest

Pinksteren

t/m 10 juni

Kunstdag klas 1 en 2

Uitslag examens

Bellen eindexamenkandidaten

Vanaf 15:00 uur

Herkansing BB/KB

Start herkansing MAVO

Herkansing BB/KB

Herkansingen klas 1, 2 en 3

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassen

Van 14:00 – 16:00 uur

Sponsorklussen Opstapklas

t/m 2 juli

Toetsweek klas 3

Van 1 t/m 5 juli 2019

Opstapklas naar Schiermonnikoog

t/m 5 juli

Diplomauitreiking OVZ

Van 13:00 – 18:00 uur

Sportdag klas 1 en 2 BB/KB

Inhaaldag leerlingen onderbouw BB/KB

Inhaaldag leerlingen MAVO

Inhaalmiddag leerlingen onderbouw BB/KB

Van 09:00 – 12:00 uur

Inhaalmiddag leerlingen onderbouw MAVO

Van 09:00 – 12:00

Afsluiting expressiejaar

Van 13:00 – 18:00 uur

Eindpresentatie opstapklas

Vanaf 17:00 uur in lokaal 035

Einde periode 3, klas 1, 2 en 3

Boeken inleveren

09:00 – 13:00 uur in de kantine

Rapporten ophalen klas 1, 2 en 3

Van 09:00 – 10:00 uur

Zomervakantie