Agenda

Profieldag 1 Z&W

Gespreksvaardigheid klas 4

08:30 – 12:10 uur

Ouderavond klas 4 (rapport)

Vanaf 15:30 uur

Beroepencarrousel

12:30 – 15:00 in het MAVO gebouw

Ouderavond klas 4 (rapport)

Vanaf 15:30 uur

Einde periode 1, klas 1, 2 en 3

Excursie Corpus

Voor klas B3Z, K3Z, en leerlingen met bio als keuzevak van klas B3D en K3D

Cijfers periode 1, klas 1, 2 en 3 in Magister

Alcohollessen

08:30 – 13:30 uur

Alcohollessen

08:30 – 11:30 uur

Ouderavond klas 1, 2 en 3

Vanaf 15:30 uur

Uitleg Leerlingstewardproject

Voor klas 3 en 4

Ouderavond klas 1, 2 en 3

Vanaf 15:30 uur

Herkansing periode 1, klas 4

08:30 – 10:10 uur

Sinterklaasviering

5e en 6e uur

Uitleg Leerlingstewardproject

Voor klas 3 en 4

Uitwisseling Osnabrück

t/m 14 december

Leerlingen OVZ gaan naar Osnabrück

Infomiddag Opstapklas

Van 13:30 – 14:30 in lokaal 035

Bestemd voor leerkrachten, IB-ers en ouders van leerlingen groep 8

Voorlichting wintersportreis

19:00 – 21:00 uur in de kantine

Herkansingen klas 3

Kunstdag klas 4

09:00 – 14:00 uur

Deelraad MR

Deelraad MR

Kerstgala klas 4 in de A12 Bunnik

19:30 – 23:30 uur

 

Kerstdiner klas 4

17:30 – 19:00 uur in de kantine

Kerstontbijt klas 1, 2 en 3

Kerstvakantie

t/m 6 januari 2019

Start rekentoets

t/m 18 januari

Open dag OVZ

10:00 – 14:00 uur

Start toetsweek periode 2, klas 4

Voorlichtingsavond Sport, Expressie en Opstapklas voor ouders groep 8

MBO scholenmarkt Zeist voor leerlingen MAVO-3

19:00 – 21:00 uur in het MAVO gebouw

Einde periode 2, klas 4

Wintersportreis

t/m 31 januari

Deelraad MR

Presentatieavond profielwerkstukken MAVO (optie)

19:00 – 20:00 uur

Musical

09:00 – 14:00 uur

Profieldag 2 D&P

Profieldag 2 Z&W

Profieldag 2 E&O

Musical

09:00 – 14:00 uur

Open lesmiddag voor leerlingen groep 8

13:30 – 16:00 uur

Start in de kantine

Cijfers periode 2, klas 4 in Magister

12:00 uur

Terugkomst wintersportreis

Musical

12:00 – 22:00 uur

Presentatieavond profielwerkstukken MAVO 4 (optie)

19:00 – 20:00 uur

Ouderavond klas 4 (rapport)

Vanaf 15:30 uur

Ouderavond klas 4 (rapport)

Vanaf 15:30 uur

Inleveren aanvraag herkansingen klas 4

15:45 – 16:45 uur

Londenreis

t/m 15 februari

Herkansing periode 2, klas 4

Terugkomst Londenreis

Voorlichtingsavond profielkeuze klas 2 VMBO

19:00 – 21:00 uur in de kantine

Voorlichtingsavond profielkeuze klas 2 MAVO

19:00 – 20:00 in de grote aula

Voorlichtingsavond profielkeuze klas 3 MAVO

20:00 – 21:00 in de grote aula

Oudercontactavond brugklassers

19:30 – 21:30 uur

Expressiedag 2

Extern

Voorjaarsvakantie

t/m 3 maart