Invoer 40 minuten rooster na de meivakantie

Op 20 februari heeft u van ons een brief ontvangen met daarin informatie over de onderwijskundige vernieuwingen die aanstaande zijn. Middels dit bericht willen wij u verder informeren.

Sinds enkele maanden hebben we op dinsdag een verkort lesrooster van veertig minuten per les. De ervaringen die we hiermee hebben opgedaan zijn positief. Zoals in de eerdere brief aangegeven is het voornemen om hier volgend schooljaar mee door te gaan maar dan op alle dagen. Inmiddels heeft de deelraad met daarin ook een ouder en leerlingen goedkeuring gegeven op dit plan.

Om nog meer ervaring op te doen met het werken met een veertig minutenrooster gaan we na de meivakantie al starten met een veertig minuten rooster op alle dagen.

Naast dat we dan alle kinderziektes uit het plan hebben kunnen halen heeft het nog enkele voordelen. We kunnen alvast een begin maken met het bieden van maatwerk voor leerlingen en de docenten krijgen ontwikkeltijd voor het verder uitwerken van de plannen.

Zoals ook u merkt is er redelijk veel lesuitval waar u ook terecht vragen over heeft gesteld via de deelraad. Omdat we gaan starten met het verkorte lesrooster is er tijd en ruimte beschikbaar om voor enkele cruciale vakken de gemiste lessen te compenseren om zo te voldoen aan de wet onderwijstijd.

 

Met vriendelijke groeten,

Dhr. R.C. Schuurman
Directeur Openbaar VMBO en MAVO Zeist