Musical “Camping”

Alle expressieleerlingen van het OVZ gaan van dinsdag 29 t/m donderdag 31 januari samen met theatershool Masquerade de musical Camping uitvoeren. De leerlingen worden 3 dagen ondergedompeld in een muzikale, theatrale, dansende en beeldende sfeer.

De voorstellingen zijn op donderdag 31 januari  om 16.30 uur en 19.30 uur in de grote aula.