Rooster

Beste ouders en leerlingen,

Begin augustus heb ik u geïnformeerd over de ontstane roosterproblemen. Ik heb daarbij ook aangegeven dat we er alles aan zullen doen om het rooster zo snel als mogelijk rond te hebben.

De afgelopen weken is er veel werk verzet om het rooster kloppend te maken. Daarin zijn we hopelijk geslaagd en kan het nieuwe rooster per 1 oktober (a.s. maandag) ingaan.

Om meer speling in het rooster te krijgen hebben we besloten om op dinsdag een verkort lesrooster in te voeren. Dat betekent dat er wel 8 lesuren, ipv 6 lesuren zoals het nu is, ingeroosterd kunnen worden. De lessen gaan 40 minuten bedragen. Dus van elke les op dinsdag gaat 10 minuten af.

Als het rooster halverwege het jaar wordt aangepast door de wisseling van keuzevakken streven we ernaar om andere vakken op de dinsdag te plannen. Hiermee spreiden we de last en komt het totaal aan uren onderwijstijd niet in de problemen.

Een andere maatregel die genomen is om een knelpunt weg te nemen is dat alle lestijden op elkaar zijn afgestemd tussen de opleidingen. Samen met het Lyceum hebben we nu gelijke pauzetijden. Dat maakt het toezicht houden overzichtelijker. Er worden extra pauzeruimtes ingericht en uitgiftepunten in gebruik genomen.

Ik dank u voor uw begrip en geduld voor de ontstane situatie en de manier waarop we daar mee om zijn gegaan.

Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u bij mij terecht, voor specifieke vragen over het rooster van uw zoon of dochter bij de betrokken teamleider.

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Schuurman

Directeur OVZ