Alles uit de kast gehaald tijdens presentatie profielwerkstukken.

Op maandagavond 12 februari presenteerden leerlingen de profielwerkstukken; de afsluiting van weken hard werken. De avond is goed bezocht door de ouders en het was een drukte van jewelste. De leerlingen haalden alles uit de kast om hun werkstuk goed te presenteren. Zo stond er een brandweerauto met complete uitrusting voor de schooldeur op initiatief van Colin van Dijk uit T4C. De ouders stemden dan ook op Colin voor de beste presentatie van de avond! Het is mooi om te zien hoe sommige leerlingen uitblinken in presenteren en hoe zij opgaan in de presentatie en de voorbereiding daarvan.